Organisaties groeien als mensen groeien. Wij prikkelen de verbeeldingskracht, houden de spiegel voor en versterken de makersenenergie van jou en je team. Wie met ons op zoek gaat naar andere perspectieven, krijgt meer zicht op de gewenste veranderingen en op de weg daar naartoe. Zodat jouw organisatie kan groeien en van grotere betekenis kan zijn. 

Verbeelders van verandering

Organisatieontwikkeling

Gaat het wel zo goed in je organisatie als je zou willen? Hebben jullie een brede blik om de gewenste veranderingen en de juiste interventies te benoemen? Een businessplan staat zo op een A4-tje, maar is het ook herkenbaar en haalbaar voor alle betrokkenen? Ontwikkel jullie organisatie- en aanpassingsvermogen, maak ongeschreven regels en stille verlangens zichtbaar, zodat het uiteindelijke plan stoelt op reële verwachtingen en gedeelde doelen. Met een bedrijfsspecifiek programma voor Natuurlijk Leiderschap en organisatieontwikkeling versterk je veerkracht en vind je de weg naar succes.  

Teamcoaching

Gaat het wel zo goed in je team als je zou willen? Durven jullie te vertragen om later te versnellen? De kwaliteit van de interactie tussen de deelnemers van een groep bepaalt de effectiviteit van de samenwerking. Wat brengt ieder teamlid in als bagage, wat laat je achter en hoe zet iedereen zijn beste beentje voor? Zijn we het eigenlijk eens over onze doelen? Klant- en resultaatgericht werken: hoe ziet dat eruit? En als het beter moet, bedoelen we dan hetzelfde? Teamontwikkeling doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met hart en handen.

Natuurlijk Leiderschap

Ben je wel zo’n goede leider als je zou willen? Verbeelden wat de volgende stap kan zijn in jouw persoonlijke ontwikkeling. Spiegelen wat er is en visualiseren wat er kan zijn: dat doe je tijdens de programma’s en de trails van Verbeelders van verandering. Meer weten over jouw kwaliteiten als leider, manager of teamcoach? Schrijf je dan in voor één van onze events, doe de Natuurlijk Leiderschap Scan of volg een van de Ieiderschap trainingen. Wil je zelf dit soort programma's faciliteren? Kijk dan eens naar ons ILS Practioner programma.