Het ABC ondersteunt het onderwijs en ouders bij allerlei vraagstukken rondom leren en onderwijzen. Toen die markt jaren geleden werd vrijgegeven, moest het ABC commerciëler opereren. Dat was de aanleiding voor een driejarig verandertraject, waarvoor Verbeelders van verandering werd aangetrokken als vaste partner.

'Verbinding van boven- en onderstroom'

Het ABC betrekt Verbeelders van verandering als vaste partner bij verandertraject

Wij met elkaar

Irene Schimmel is directeur-bestuurder van het ABC wanneer we haar spreken. Voor de ontwikkeling van een slagvaardige veranderaanpak zocht zij echt een partner voor de lange termijn: “Ik vind het ongelooflijk belangrijk om consistent te zijn, zeker als je met elkaar een nieuwe koers inzet. Wat mij zo aansprak in Verbeelders van verandering, is dat zij gelijktijdig werken aan de bovenstroom en de onderstroom. Met de bovenstroom bedoel ik zaken als de strategische visie, de systemen, de plannen en de werkwijze. Die moeten op een doordachte wijze tot stand komen, en daarnaast wil je dat er een gevoel ontstaat van ‘wij met elkaar’. Die twee sporen weten de Verbeelders als geen ander met elkaar te verbinden.”

Teams als draaipunt 

“Bij het ABC werken inhoudelijke professionals. Toen ik hier begon, was er een kunstmatige scheiding aangebracht tussen medewerkers die opdrachten moesten binnenhalen en medewerkers die het werk moesten uitvoeren. Dat heb ik teruggedraaid, want ik wilde juist dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het hele wel en wee van de organisatie. Onze teams hebben daarin een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Onze aanpak was erop gericht om hen als draaipunt succesvol te maken, door hen steeds samen te laten zoeken naar een oplossing. Niet alleen op de inhoud, maar ook op het gebied van financiën, innovatie en het welbevinden binnen onze organisatie. Dat eigenaarschap heeft onze mensen vertrouwen gegeven. De sfeer is goed en we zijn financieel gezond. Het ABC bruist weer.”

De taxi, niet de bus

“Toen we die stip op de horizon hadden gezet, hebben de Verbeelders een aanpak gehanteerd volgens het principe van de taxi, en niet de bus. Er kwam geen topdown programma waarnaar iedereen zich moest voegen. Onze medewerkers kregen juist de ruimte voor hun eigen ontwikkelingsweg in hun eigen tempo. Het was aan mij om de mensen die voorop liepen als goed voorbeeld te stellen en om  achterblijvers er steeds weer bij te trekken. Dat heeft heel goed gewerkt, ook omdat we gelijktijdig investeerden in zowel team- als leiderschapsontwikkeling. De organisatiecultuur is nu wezenlijk anders dan een paar jaar gelden.”

Nieuw vuur

“Onlangs zijn wij een nieuwe cyclus gestart om met behulp van OGSM tot een strategisch businessplan te komen. Als onze huisleverancier heeft Verbeelders van verandering dit proces wederom begeleid. Dat gaat van beide kanten sneller, omdat we heel veel niet meer hoeven uit te leggen aan elkaar. Tegelijkertijd hebben zij voldoende afstand om ons op te porren met lastige vragen en om zo het vuur nieuw leven in te blazen. Wat er nu ligt is een prachtig verlengde van het vorige plan, maar toch heel anders. Samen komen we tot nieuwe vergezichten.”