Henk-Willem Laan, directeur van de Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK), had Verbeelders van verandering al bij zijn vorige werkgever aan het werk gezien. Hij was onder de indruk van hoe zij de harde en de zachte kant wisten te verenigen in strategische beleidsvorming. Die expertise wilde hij ook inzetten binnen Het Gehandicapte Kind voor een meerjarenbeleid, gedragen door hoofd, hart en handen.

'Hoofd, hart en handen'

Verbeelders van verandering ondersteunt een gedragen beleidsvorming bij Het Gehandicapte Kind

Gelaagde aanpak

“Erna en Margon vormen een bijzondere twee-eenheid. Zij zijn niet alleen erg sterk in het proces, maar bewaken ook de inhoud en de betrokkenheid van de mensen. Die gelaagde aanpak kwam hier als geroepen. Toen ik in 2017 werd aangesteld, lag er al een mooi meerjarenbeleid, opgesteld door de bestuurder en de raad van toezicht. Alleen, niemand uit het team wist mij te vertellen wat erin stond. Daarin wilde ik verandering brengen.”

Toetsen aan stakeholders

“Verbeelders van verandering is samen met ons begonnen aan een businessplan op een A4-tje. Daartoe organiseerden zij drie teamdagen, die door een intern projectteam werden voorbereid. Dit team vormde een dwarsdoorsnede van onze organisatie en werd gecoacht door Verbeelders van verandering. Zo bleven wij zelf eigenaar van het proces. In het businessplan hebben wij verwoord wat wij wilden bereiken en vervolgens hebben wij dat getoetst aan onze stakeholders. Vrijwilligers, toezichthouders, de raad van advies, collectanten en natuurlijk ook cliënten: prachtige droomsessies hebben wij met elkaar gehouden, waarin we vanuit allerlei invalshoeken naar de toekomst van Het Gehandicapte Kind keken. Het A4-tje was een product van het hoofd, maar toen we op basis daarvan de dialoog aangingen met medewerkers en stakeholders, werd zij ook geraakt in het hart.”

Goed team, goed plan

“Vervolgens hebben we het businessplan handen en voeten gegeven. Het A4-tje is uitgewerkt tot een ambitieus driejarenplan, Dichterbij 2020, dat aan de raad van toezicht is gepresenteerd. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en liggen we nog steeds op schema. We zoomen nu in op samenwerking. Medewerkers zien het ook echt als hún plan; er wordt veel over gepraat en het is zelfs de leidraad voor de persoonlijke ontwikkelingsplannen. We zijn een goed team met een goed plan: die combinatie geeft vertrouwen en daadkracht.

Plannen die werken

“Als persoon kan ik best ongeduldig zijn, maar van Erna en Margon heb ik geleerd dat het loont om af en toe te vertragen. Plannen worden er simpelweg beter van, omdat je de tijd neemt om stil te staan bij wat er nodig is en om mensen daarbij te betrekken. Daardoor krijgt ons beleid zijn beslag in de praktijk en wordt het gedragen door het team. Verbeelders van verandering zorgt voor plannen die werken.”