Robeco is een gerenommeerde, onafhankelijke vermogensbeheerder. Verbeelders van verandering zijn sinds 2010 betrokken bij diverse projecten ten behoeven van organisatieontwikkeling. Tijdens een Open Podium  is onderzocht welke ongeschreven spelregels een belemmerende rol speelden bij duurzame innovatie en het behalen van optimale resultaten voor de klant. Voor Monique Sturmans, verantwoordelijk voor interne communicatie, kennisdeling & samenwerking, was het een eerste kennismaking met de aanpak van de Verbeelders. Zij besloot die kwaliteiten ook in te zetten vanuit een breder organisatieperspectief.

'Verbeelders van verandering drijvende kracht achter vernieuwende initiatieven'

Drijvende kracht

“TOT2020 ondersteunt onze organisatie op verschillende niveaus. Wij schakelen hun expertise bijvoorbeeld in voor teamontwikkeltrajecten. Zowel op individueel als op groepsniveau worden managers en medewerkers begeleid en krijgen zij tools aangereikt om met elkaar in gesprek te raken en de samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om samen tot een beter resultaat te komen voor onze klanten. Daarnaast heeft Erna ter Weele ons R-team ondersteund in het aanbieden van een aansprekende aanpak om binnen Robeco de focus te leggen op Leiderschap, Ondernemerschap, Samenwerken en Mens.

 robeco pink capital

In het kort:

  • Teambegeleidingstrajecten
  • Oprichting vrouwennetwerk PinkCapital
  • Awareness m.b.t. diversiteit
  • Klantgerichte samenwerking 
  • Zowel individuele coaching als team- en groepstrajecten

 

Pink Capital; Robeco's vrouwennetwerk

Maar het meeste intensieve contact heb ik met Verbeelders van verandering opgebouwd bij de introductie van PinkCapital, het vrouwennetwerk van Robeco. Erna is één van de drijvende krachten achter de oprichting en de initiatieven die PinkCapital ontplooit. Haar scherpe analytische blik, haar inlevingsvermogen en haar creativiteit vormen een verfrissende en vernieuwende aanpak.”

 

Belang van diversiteit

“PinkCapital is in het leven geroepen om de instroom, het behoud en de doorstroom van vrouwen binnen ons bedrijf te versterken. Het netwerk telt nu meer dan 100 leden en hun aantal groeit nog steeds. In 2012 hebben we ons met verschillende workshops en netwerkbijeenkomsten eerst gericht op het creëren van awareness bij de vrouwen binnen ons bedrijf. Dat programma was bedoeld om hen bewust te maken van de keuzes en dilemma’s waarvoor zij zich in hun carrière gesteld zien en van de rol die zij zelf daarin spelen. Dit jaar verleggen wij het accent naar de lijnmanagers. We gebruiken de input van PinkCapital om hen te doordringen van het belang van diversiteit. Erna is lid van de voorbereidingscommissie PinkCapital en organiseert samen met het Robeco-team de verschillende activiteiten, waaronder de recente introductie van PinkCapital magazine, een Ronde Tafeldiscussie, een talkshow met de lijnmanagers, de tentoonstelling Moeders met Macht en daaraan gekoppeld een rolmodelverkiezing.”

 

Werken vanuit het hart

“Bij al die programma’s merk je dat de mensen van Verbeelders van verandering beschikken over een groot sociaal inlevingsvermogen en dat zij daardoor gemakkelijk verschillende rollen kunnen aannemen en vertegenwoordigen. Zij leren ons om ook eens met een andere blik naar onszelf en naar onze organisatie te kijken. De verbeeldingskracht die zij daarbij gebruiken, stuit soms op weerstand. Robeco-medewerkers noemen zich niet voor niets investment engineers; het zijn mensen van feiten en cijfers, die primair vanuit het hoofd werken. Verbeelders van verandering zet daar een ander perspectief tegenover, dat veel meer stoelt op werken vanuit je hart, met meer gevoel en passie. Dat is voor sommigen misschien even wennen, maar het brengt een dynamiek teweeg die de blik op onze organisatie verruimt.”

 zie ook: /contact/referenties/robeco-portfolio-implementations