Hoe komt jouw organisatie van verbeelding naar daadkracht? Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het hebben van een visie of een plan is niet genoeg, wezenlijke verandering komt van binnenuit. Verbeelders van verandering ondersteunen in expedities van organisatie ontwikkeling, maken programma’s en scheppen omstandigheden voor gezamenlijke groei. Samen kom je verder, zoek die verbinding. Verbeeld de verandering, zet de expeditie op en richt je basecamp in. Organisaties groeien als mensen groeien.

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Verbeeld de verandering

Heeft jouw organisatie behoefte aan wegwijzers om koers te houden in een snel veranderende wereld? Is het tijd voor een pas op de plaats zodat jullie je af kunnen vragen of je nog met de goede dingen bezig bent? Nieuwsgierig naar de gewenste uitkomst? Dat is nog niet zo makkelijk onder woorden te brengen. Door de gewenste uitkomst te verbeelden schenk je jezelf een nieuw vocabulaire. Taal met de kracht van verbinding. En dat is wat elk organisatie-ontwikkelprogramma nodig heeft: Een helder kader. Wees strategisch, zet de bedoeling en waarden voorop, pas dan is er ruimte voor beweging. Maak samen een goed verhaal over noodzaak, momentum, de richting en de globale route. Verbeelders van verandering geven de wegwijzers en faciliteren je in het verbeeldingsproces, van visieontwikkeling tot het maken van een businessplan.

Bedenk wel er is bijna altijd een vraag achter de vraag. Zoom uit, verbreedt de blik naar buiten en naar binnen, naar boven- en onderstroom. Onderzoek waar het echt om gaat, wat heeft deze organisatie te leren en te creëren? Verbeeld de gewenste uitkomst en verken wat dat betekent voor houding en gedrag. Verstevig en verrijk dat beeld door te reflecteren op situaties onder druk. 

Sta je zelf ook op die foto? De top bepaalt. Wat je ziet doe je zelf. Bewust en onbewust zetten leiders de toon, in het verleden en ook  in de toekomst. Congruent zijn in wat je wenst, zegt en doet begint vaak aan de top, begeleiden van directie teams in hun ontwikkeling en executive coaching is daarom een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van Verbeelders van verandering. You cannot be what you cannot see.

Zet de expeditie op

Spring met ons in het diepe, werk met wat er is en aan verbinding, kijk wat nodig is en geef zo vorm aan de toekomst. Organisatie ontwikkeling is geen ABC-tje, maar vraagt vaak wel om het maken van een programma met een thema wat tot de verbeelding spreekt. Zoals bijvoorbeeld het volgen van de seizoenen waarbij elk seizoen een nieuwe fase in de ontwikkeling van deelnemers inzet. Creëer momentum en beleef de noodzaak. Geef samen betekenis aan de verbeelding en de woorden die je gebruikt. Bedenk: ‘People support what they create’. Je ondersteunt wat je maakt. Ongeacht de keuze voor een ontwerp- of ontwikkelaanpak, maak tijd en middelen beschikbaar om iedereen te blijven informeren en betrekken. Samen gaan we voor de ontwikkeling van aandacht & ambacht. We trainen vaardigheden immers groei vraagt kracht. Versterk daarom ieders capaciteiten in leiderschap, samenwerken en executie- en innovatiekracht. Het succes komt dan niet vanzelf, je komt met de inhoud niet verder dan het proces toelaat. Ruim in de expeditie dus de barrières in de manier van werken op, pas visies en besturing aan waar nodig en ken het systeem van sturende overtuigingen.

Verbeelders van verandering zijn sparringpartners, programmamakers, coaches, trainers en inspirators met verhalen die je aan het werk zetten. We maken onderstroom en belemmerende gedachtes voor gewenst gedrag bespreekbaar. Luisteren naar wat schuurt, ook als er nog geen woorden voor zijn. Zorgen dat alles er mag zijn en maken ruimte voor reflectie. Ervaring krijg je tenslotte net nadat je het nodig had.

Richt je basecamp in

Eenmaal jullie nieuwe visie, koers en manier van werken omarmt wil je dit verankeren. Niet de waan van de dag, maar de drukte de baas: Maak in de praktijk de nieuwe normaal van hetgeen geleerd en ontwikkeld. Tot het zo ver is doet het een beroep op het vasthouden van de aandacht en de verbindingen. Nieuwe situaties en nieuwe medewerkers geven weer aanleiding voor verdere verdieping. Niet alleen in de lijn, ook in de ondersteuning. Richt daarom een 'basecamp' in, maak collega’s verantwoordelijk voor het congruent blijven vertalen van de ontwikkelde visies naar de praktijk. In (HR) middelen, besturing, processen en producten & diensten. Creëer een toegankelijke omgeving voor nieuwe medewerkers, leidinggevenden en anderen voor ondersteuning op al die verbindingen die nodig zijn om verder te komen: met zichzelf, de ander en op de inhoud. Van coaching on the job tot het faciliteren van teams die dreigen vast te lopen tot hulp bij de manier van strategievorming. Ondersteun in een 'basecamp' om het geleerde in de praktijk te brengen.

Verbeelders van verandering kunnen hieraan bijdragen door maatwerk te maken van onze online basecamp voor Natuurlijk Leiderschap. Een online omgeving om je weg te vinden in Natuurlijk Leiderschap binnen je organisatie. Met methodes en technieken tot praktische materialen om zelf mee aan de slag te gaan. En met training van basecampers en tweedelijns support voor die momenten waarop ze toch denken: die Pipi Langkous is aardig maar nu wil ik de experts aan tafel.