‘Dankzij de Verbeelders kwamen gedachten en emoties boven tafel’

Verandertraject voor de Haagse Hogeschool 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 start de Haagse Hogeschool met een Brede Bachelor Social Work. Drie bestaande opleidingen voor het sociale domein worden hiertoe afgebouwd om samen te vloeien tot die ene nieuwe bachelor. Een ingrijpend verandertraject, niet alleen voor wat betreft de inhoud van het onderwijs, maar ook voor de samenwerking tussen de betrokken docenten. Nienke van Dijk, directeur Faculteit Sociaal Werk en Educatie, benaderde Verbeelders van verandering om de ‘zachte’ kant van dit veranderproces in goede banen te leiden. 

Grote omslag 

Nienke van Dijk: “Met deze brede bachelor willen wij aansluiten op de actuele ontwikkelingen in het sociale domein. Dat vergt een grote omslag van de betrokken docenten. Tot op heden vormden zij drie opleidingen met drie aparte teams. Natuurlijk kennen veel collega’s elkaar al, maar zij hebben nog niet op deze manier met elkaar samengewerkt. Wij merkten dat dit best wel wat zorgen en onrust bij hen teweegbracht. Dat was de aanleiding om de samenwerking met de Verbeelders te zoeken: om bij te dragen aan de vorming van één nieuw team, waarin docenten hun verantwoordelijkheid nemen om met elkaar het curriculum te ontwikkelen.” 

Net een spade dieper 

Verbeelders van verandering startte met een informatiebijeenkomst voor alle honderd docenten, bedoeld om de heersende stemming te peilen en om relevante informatie op te halen en te filteren. Deze input vormde de basis voor een 24-uurs met de zogenoemde karavaanleiders; de sleutelfiguren onder docenten en projectleiders die een belangrijke rol spelen voor de teamvorming. Vervolgens kwam er een tweedaags programma met de héle groep docenten, waarin verschillende interventies gepland stonden om de discussies op gang te brengen. Nienke van Dijk: “Als collega’s hebben wij al vaker een heidag met elkaar doorgebracht, maar nog niet eerder waren de discussies zo intens en veelzeggend. De toegevoegde waarde van de Verbeelders is dat zij de groep zélf aan de praat kregen. Er kwamen emoties en gedachten boven tafel die voorheen alleen in de onderstroom borrelden. Erna en Margon beheersen veel verschillende werkvormen en zijn daar vooral ook heel creatief in. Daardoor weten zij het gesprek nét een spade dieper te krijgen.” 

Teambuilding langs de inhoud 

Erna ter Weele en Margon van Toor van Verbeelders van verandering vullen aan: “Voor deze groep hebben we de teambuilding bewust langs de inhoud laten verlopen. Wij vroegen aan hen om te vertragen en om dan stil te staan bij de volgende vragen: waar word je warm van, waar schuurt het nog en waar kan jij dan aanvullen? Het was mooi om te zien hoe mensen hun eigen posities loslieten om elkaar te bevragen op het algemene belang. Zij waren de stellingen voorbij en kwamen daardoor tot een echt gesprek.” 

Participatie en plezier 

“Verbeelders van verandering zijn heel sensibel voor wat er nodig is”, besluit Nienke van Dijk. “Zij gaan mee in de dynamiek van de groep en zoeken daar de pijnpunten en de kansen op. Tijdens de 48-uurs deed zich een incident voor dat exemplarisch is voor hun flexibiliteit. Rondom de vaststelling van een document speelden zoveel emoties op, dat de Verbeelders ter plekke besloten om het hele programma om te gooien. De docenten voelden zich daardoor gehoord en toonden zich meer dan bereid om een constructieve bijdrage te leveren. We hebben niet alleen hun participatie volledig benut, maar ook ontzettend veel plezier gehad samen. Dat is echt de verdienste van de Verbeelders geweest.”